Keer terug

Jong creatief talent in de kijker: Thomas Aelbrecht van Padvinder

Thomas Aelbrecht, 20 jaar en druk bezig met ‘Padvinder’! Deze jonge creatieveling bouwde een applicatie die zich toespitst op mensen met een mentale beperking en hen helpt routes uit te stippelen: te voet, met de fiets, bus of trein. Met deze app wordt het traject gepland, en door een connectie met informatie van de openbaarvervoersmaatschappijen worden oplossingen voorgesteld bij problemen. De thuisblijvers blijven via tracking op de hoogte of kunnen te hulp worden geroepen.

Padvinder startte als een schoolproject, en viel in de prijzen met ID City beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Met deze ideeënwedstrijd sleepten ze maar liefst 5000 euro in de wacht!

Volgens Thomas is Aalst zonder twijfel de juiste plek om te starten met een onderneming. Niet enkel door de steun van Broeikas, maar mede door de nauwe samenwerking met de verschillende scholen voor mensen met een beperking.