Wat als er minder materialisatie van praalwagens zou zijn?

Projectdoel

Stad Aalst zet steeds meer in op het verduurzamen van hun praalwagens. Ze promoten het investeren in milieuvriendelijke materialen voor praalwagens, LED-lampen en milieuvriendelijke verf. Ook hergebruik van materialen wordt sterk aangemoedigd. De meest duurzame wagen ontvangt zelfs een geldprijs. Jaar na jaar gaan meer carnavalsgroepen duurzamer te werk, doe mo voesj!

Resultaat

Glenn, Neill, Jill, Elien en Azim lieten zich inspireren door de circulaire- of kringloopeconomie waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw kunnen worden ingezet in het systeem. Deze materialen willen ze promoten bij het 3D-printen. Ze zijn ervan overtuigd dat carnavalsgroepen bij het 3D-printen materialen efficiënt kunnen gebruiken. Met 3D-printen wordt er ook geen afval geproduceerd, en zodra de wetenschap & het budget het toelaat zouden de geprinte onderdelen opnieuw gesmolten kunnen worden tot nieuwe grondstof. De techniek maakt het ook mogelijk om vraaggerichter te produceren. Dat leidt tot minder fysieke voorraad en daardoor minder transportbewegingen.

 

“Ik vond de mening van de experts enorm fijn en leerrijk.”

Projectteam

Team zjatlap

Team herbruikbare bekers

Team cafés

Team afval

Team plasmobiel

No Comments

Post A Comment