Keer terug

Nieuw ondernemend partnershap tussen Stad Aalst en hogescholen.

Nieuw ondernemend partnershap tussen Stad Aalst en hogescholen.

De stad Aalst en de hogescholen HoGent en Odisee starten dit jaar het project Ondernemend Aalst op. Daarmee willen ze de stad en het hoger onderwijs nog nauwer laten samenwerken met lokale bedrijven, (werkgevers)organisaties, jeugdverenigingen en studentenverenigingen. De HoGent nam het initiatief en zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie. Behalve de bijdragen van de partners ontvangt het project subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), van het Hermesfonds van de Vlaamse overheid en van de provincie Oost-Vlaanderen.

Ook in acht andere Vlaamse studentensteden gaat zo’n ondernemend ecosysteem van start. Het ecosysteem daagt jongeren tussen 18 en 25 jaar uit om meer ondernemend te worden en biedt een context waarin ze ondernemerschap ervaren. In Aalst zal dat onder meer gebeuren door het opzetten van een platform dat jongerenteams verbindt met mentoren (bedrijfsleiders, docenten, jeugdwerkers) om ondernemende ideeën uit te werken. Ook de jaarlijkse Ondernemersaward voor de meest gebeten ondernemer uit de regio wordt dieper verankerd.

Schepen van Lokale Economie Katrien Beulens (CD&V): “Het project wil de drempel naar het zelf opstarten van ondernemende activiteiten verlagen. Zo gaan studenten en jongeren ondernemerschap als een reële carriërekeuze beschouwen, ook als ze geen economische achtergrond hebben. We verwachten hierdoor op termijn meer student-ondernemers en in het verlengde daarvan meer startende ondernemingen in de stad. We werken al geruime tijd goed samen met de HoGent en Odisee bij de organisatie van de Ondernemersaward, die na vijf jaar is uitgegroeid tot een gevestigd netwerkevent en recent ook bekroond werd met een internationale prijs. Mede dankzij dit project zal de Ondernemersaward verder verankerd worden.”

Ruth DeVreese en Anja Cornelis (HoGent): “Een dynamische stad als Aalst heeft nood aan de ‘vier B’s: bewoners en bezoekers, maar ook bollebozen, zoals de studenten van de hogescholen en bedrijfsleiders. In Ondernemend Aalst roepen we die vier groepen op om creatieve ideeën te lanceren die de stad mee vormgeven. Die ideeën worden dan uitgewerkt door multidisciplinaire teams van studenten of startende ondernemers, gecoacht door ervaren mentoren die als rolmodel fungeren. Als vijfde ‘B’ zou je nog de beleidsmakers kunnen toevoegen, die de afgelopen jaren al intensief samenwerkten met de hogescholen. We hopen die samenwerking nog te kunnen versterken, voortbouwend op het succes van de Ondernemersaward.”

Joris DeLee (Odisee): “Dit project laat ons niet alleen toe om de goede samenwerking met HoGent en de stad Aalst verder te zetten, we kunnen ze verder uitbouwen en verbreden. We zullen ons niet langer beperken tot studenten in economische richtingen. Integendeel, alle studenten en zelfs niet-studerende jongeren zullen een ‘ondernemersbad’ krijgen. We zetten in op evenementen, opdrachten en projecten waarbij jongeren in nauw contact komen met ondernemers en organisaties in Aalst. Een rijke kruisbestuiving zal het gevolg zijn.”
Wil je mee bouwen aan het ecosysteem Ondernemend Aalst? Neem dan contact op met info@ondernemendinaalst.be.

Subsidieverstrekkers:

Het project Ondernemend Aalst loopt van 1/10/2016 tot en met 30/09/2018. Het projectbudget bedraagt 500.000 EUR. Hiervan ontvangen we 200.000 EUR steun van EFRO, 150.000 EUR van het Hermesfonds en 50.000 EUR van de provincie Oost-Vlaanderen.