Keuzevak

Het keuzevak Design Thinking Lab is goed voor 3 studiepunten en wordt ingericht tijdens het eerste semester (september tot januari). Studenten werken aan een ‘echte’ maatschappelijke uitdaging die de stad transformeert naar een stad van de toekomst. Opdat de stad een wijze plek wordt om te leven, wonen, leren en werken. Via de uitdagingen betrekken we bewoners, stadsdiensten, ondernemers, bedrijven en andere organisaties in de stad. Een ‘real life’ challenge dus!

 

Je leert kennismaken met en toepassen van design denken en prototyping. Via co-creatie los je problemen op of ontwikkel je nieuwe producten en diensten. Uniek is dat je samenwerkt met studenten en jongeren uit verschillende disciplines. Je leert van experten en werkt onder begeleiding. Design denken en multidisciplinair samenwerken levert je kennis en competenties die van nut zijn in je (latere) werkomgeving. Dit keuzevak is ontwikkeld  in samenwerking met Ministry of Makers.

 

De design thinking methode wordt aangeleerd en gebruikt om de uitdaging aan te pakken. We doorlopen de verschillende fases: van behoefteanalyse (verdiepen in de problematiek) en context creëren tot brainstorming en uitwerking van een concrete oplossing, prototyping en reflectie. Design denken levert een tastbare output  die je presenteert aan een jury.

 

Studenten werken binnen dit keuzevak als team aan het project. Er zijn 6 verplichte avondsessies in de Broeikaslokalen op de Aalsterse campus van HoGent en Odisee. Deze sessies vinden plaats op dinsdagavond van 18u-20u30 (onder voorbehoud van wijzigingen: 02/10, 09/10, 16/10, 20/11, 27/11, 04/12, jury 18/12).

Wens je in te schrijven? Meld je aan in onze database of contacteer Anja Cornelis. Om de kwaliteit van het traject hoog te houden werken we met een beperkt aantal deelnemers uit verschillende disciplines.

Wil je dit keuzevak volgen als navorming (40 EUR), neem dan contact op met Anja Cornelis.