Challenges

Wat verstaan we onder een uitdaging? Waarop mikken we?

We leggen geen thema’s op vooraf. Uitdagingen kunnen in de meest uiteenlopende domeinen opgegeven worden. Rode draad is het bouwen aan een bruisende, leefbare en duurzame toekomst voor Aalst. Dus gelijk welke uitdaging waarvan de opdrachtgever denkt dat de creatieve insteek van en uitwerking door jongeren een meerwaarde kan bieden, is welkom. Uitdagingen kunnen worden ingediend door overheden, organisaties, bedrijven of burgers (en, waarom niet, door studenten zelf). Opgelet, een uitdaging moet breed genoeg zijn en het algemeen belang tot doel hebben. Het opstellen van een marketingplan voor een onderneming is dus geen passende uitdaging.

 

Wat wordt verwacht van een ‘opdrachtgever’?

Graag betrekken we de bedenker/opdrachtgever van een uitdaging bij het studentenproject. Dit houdt in dat we de opdrachtgever uitnodigen op twee avondsessies: een startsessie waarbij de studenten in gesprek gaan met hun opdrachtgever (rond 1 oktober), en een slotsessie waarop de studenten het eindresultaat presenteren (wellicht mid december). Verder kan de opdrachtgever als contactpersoon fungeren voor de studenten, bij eventuele vragen.

 

Hoe worden de uitdagingen geselecteerd?

Wij lijsten alle uitdagingen op. Elke betrokken student duidt zijn top 3 aan, en op basis daarvan worden de studententeams gevormd en worden de uitdagingen toegewezen.

 

Dien je challenge in en we houden je op de hoogte.