• TRAIN-DE-TRAINER

Broeikas bouwt specifiek voor regio Aalst een train-the-trainer aanbod uit. Hierbinnen worden tools aangereikt voor docenten, leerkrachten en jeugdopbouwwerkers die nood hebben aan tips om ondernemingszin bij jongeren aan te wakkeren en te ondersteunen. Er zal worden gewerkt met lokale rolmodellen en worden gebouwd aan een regionaal netwerk gericht op jongeren.

 

Broeikas ervaart dat docenten (ook uit niet-economische richtingen) op zoek zijn naar expertise in verband met ondernemend hoger onderwijs en naar een netwerk van lokale ondernemers voor bedrijfsbezoeken en lezingen. Zij stoten dikwijls op vragen in verband met het in de markt zetten van een product of intellectuele eigendom. Via train-the-trainer zal het mogelijk zijn om deze studenten een vervolgtraject te kunnen aanbieden.

 

Broeikas zal docenten ondersteunen door het aanbieden van expertise in verband met ondernemend hoger onderwijs, een database van regionale contacten voor bedrijfsbezoeken en lezingen, individuele trajecten voor studenten die een interessant project uitgewerkt hebben door doorverwijzing naar inhoudelijke experten. De vooropgestelde methodiek: inspiratie opdoen bij reeds uitgewerkte train-the-trainer trajecten door andere ecosystemen/organisaties, input vragen bij de doelgroep, aanbod uitwerken op maat en verspreiden door gerichte communicatie