keuzevak

Dit keuzevak is goed voor 3 studiepunten en wordt ingericht tijdens het eerste semester (september tot januari). Studenten werken aan een uitdaging die, mits goede aanpak, de stad Aalst mee transformeren naar een stad van de toekomst. Opdat de stad een wijze plek wordt om te leven, wonen, leren en werken. Via de uitdagingen betrekken we bewoners, stadsdiensten, ondernemers, bedrijven en andere organisaties in de stad. Een ‘real life’ challenge dus!

 

De design thinking methode wordt aangeleerd en gebruikt om de uitdaging aan te pakken. We doorlopen de verschillende fases: van behoefteanalyse (verdiepen in de problematiek) en context creëren tot brainstorming, tot uitwerking van een concrete oplossing, prototyping en reflectie. De uitkomst levert een tastbare output  die je presenteert aan een jury.

 

Je leert kennismaken met en toepassen van designdenken en prototyping. Via co-creatie  los je problemen op of ontwikkel je nieuwe producten en diensten. Je leert van experten en werkt samen met studenten en jongeren uit verschillende disciplines. Kennis en competenties die van nut zijn in je (latere) werkomgeving. Dit keuzevak is ontwikkeld  in samenwerking met Ministry of Makers.

 

Studenten werken binnen dit keuzevak  als team aan het project. Er zijn 6 verplichte avondsessies in de Broeikaslokalen op de Aalsterse campus van HoGent en Odisee. Deze sessies vinden plaats op dinsdagavond. De concrete planning communiceren we begin september.

 

Wens je in te schrijven? Meld je aan in onze database en contacteer Elien Crois van Odisee  en Anja Cornelis van HoGent. De toekenning gebeurt op basis van motivatie en moment van inschrijving. Twijfel niet langer. Om de kwaliteit van het traject hoog te houden werken we met een beperkt aantal deelnemers uit verschillende disciplines.

Wil je dit keuzevak volgen als navorming (40 EUR), neem dan contact op met Anja Cornelis.