keuzevak

Dit keuzevak is goed voor 3 studiepunten, en loopt tijdens het eerste semester (september tot januari). Studenten kiezen zelf naar voorkeur uit een reeks uitdagingen die, mits goede aanpak, de stad Aalst mee transformeren naar een stad van de toekomst. Opdat de stad een wijze plek wordt om te leven, wonen, leren en werken. De uitdagingen/challenges worden geformuleerd door verschillende actoren in Aalst: bewoners, stadsdiensten en andere overheden, ondernemers, bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen, andere organisaties, …

 

De design thinking methode wordt aangeleerd en gebruikt om de uitdaging aan te pakken. Daarin worden verschillende stappen doorlopen: van behoefteanalyse (verdiepen in de problematiek) tot brainstorming, tot uitwerking van een concrete oplossing, prototyping en reflectie daarover. De uitkomst levert uiteindelijk een tastbare output op (kan gelijk welke vorm aannemen: tekst, tekening, maquette, …), en studenten presenteren het resultaat aan de klasgroep, de opdrachtgever en aan andere geïnteresseerden. Dit wordt per challenge geformuleerd en aan de hand van duidelijke criteria vastgelegd en gecommuniceerd bij aanvang van het keuzevak.

 

Je leert kennismaken met en toepassen van designdenken, prototyping en co-creëren om problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Je leert van experten en werkt samen met studenten van andere disciplines. Kennis en competenties die van nut zijn in je latere werkomgeving. Dit keuzevak wordt georganiseerd in samenwerking met Ministry of Makers.

 

Studenten werken binnen dit keuzevak (als team van gemiddeld 5 personen, vanuit verschillende disciplines) zelfstandig aan het project doorheen het semester, en maken daarvoor zelf de nodige organisatorische afspraken. Ook studenten zelf kunnen uitdagingen formuleren. Daarnaast zijn zes verplichte contactmomenten voorzien, in de daartoe voorziene Broeikas lokalen op de Aalsterse campus van HoGent en Odisee. Deze contactmomenten worden ’s avonds ingepland op dinsdag. De concrete planning wordt gecommuniceerd begin september.

 

Wens je in te schrijven? Meld je aan in onze database en contacteer Elien Crois van Odisee en/of Anja Cornelis van HoGent. De toekenning gebeurt op basis van de motivatie en het moment van inschrijving. Twijfel niet langer, inschrijvingen zijn per hogeschool beperkt tot 35 deelnemers.

Wil je dit keuzevak volgen als navorming (40 EUR), neem dan contact op met Anja Cornelis.